Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Projekt adresowany do osób pracujących, pozwalający rozwijać swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Program ma na celu wsparcie lokalnych firm branży gastronomicznej w zatrudnieniu pracowników oraz pomoc osobom bezrobotnym zainteresowanym pracą w tym obszarze.

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa małopolskiego przez stworzenie w latach 2018-2020 efektywnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej.

Cel projektu stanowi wypracowanie modelowych procedur poświęconych współpracy instytucji rynku pracy z przedsiębiorcami.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę