Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Projekt adresowany do osób pracujących, pozwalający uzyskać bony szkoleniowe na szkolenia m.in. językowe, komputerowe, prawo jazdy kat. A i B.

Nowatorski sposób zapewnienia opieki osobom starszym w miejscu ich zamieszkania.

W ramach programu pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione. Z jednej strony program wspiera osoby bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej, z drugiej jest narzędziem, dzięki któremu małe lokalne firmy zdobędą często pierwszych dla nich pracowników.

Jest to program, w którym w aktywizację osób bezrobotnych w wieku 40+ zaangażowani są odpowiednio przygotowani wolontariusze-tutorzy. Tym samym w programie z jednej strony wspierani są bezrobotni w wieku dojrzałym, a z drugiej utrzymana i rozwijana jest Sieć Dojrzałego Wolontariatu działająca przy WUP w Krakowie.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę