Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

  Kierunek Kariera Zawodowa Realizator projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie   Okres realizacji:  do 30.06.2023 r.   Wartość projektu: 94 117 646,70 zł   W tym wkład budżetu państwa: 4 705 882,01 zł Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa"...

  Kierunek Kariera Realizator projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie   Okres realizacji:  01.10.2016 r. - 30.06.2023 r.   Wartość projektu: 94 117 755,88 zł   W tym wkład budżetu państwa:  4 705 887,80 zł   Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera"...

Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość Realizator projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie   Okres realizacji:  01.10.2021...

    Bonus dla Biznesu Realizator projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie   Okres realizacji:  01.10.2021 r. - 31.12.2022 r. Źródło finansowania -  Fundusz Pracy - fundusz celowy Dofinansowanie:  2 535 000,00 zł Cel projektu: Starzenie się społeczeństwa jest poważnym wyzwaniem dla...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę