Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Zapewnienie prawidłowego procesu wdrażania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską przy wykonywaniu zadań Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, poprzez realizację odpowiednich działań współfinansowanych przez Unię Europejską w...

Mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski otrzymają pomoc we wdrażaniu rozwiązań, które pozwolą im m.in. usprawnić rekrutację, poprawić warunki pracy, zwiększyć motywację i efektywność pracowników.

Program regionalny „Firma+1” jest to program, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione – tym samym stanowi on odpowiedź na potrzeby dwóch grup: z jednej strony wspiera osoby bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej, z drugiej jest narzędziem, dzięki któremu małe lokalne firmy...

Program regionalny „Konserwator” realizowany będzie w latach 2023-2024 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i 11 powiatowych urzędów pracy. W programie starano się połączyć prozatrudnieniowe cele i działania służące wsparciu osób pozbawionych zatrudnienia z celami związanymi z kadrowym wsparciem instytucji kultury i innych podmiotów...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę