Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Czytaj więcej w temacie: Slaider

Znajdź szybko

Program regionalny „Firma+1” jest to program, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione – tym samym stanowi on odpowiedź na potrzeby dwóch grup: z jednej strony wspiera osoby bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej, z drugiej jest narzędziem, dzięki któremu małe lokalne firmy...

Program regionalny „Konserwator” realizowany będzie w latach 2023-2024 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i 11 powiatowych urzędów pracy. W programie starano się połączyć prozatrudnieniowe cele i działania służące wsparciu osób pozbawionych zatrudnienia z celami związanymi z kadrowym wsparciem instytucji kultury i innych podmiotów...

Celem projektu jest wsparcie 532 osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić z zagranicy do Małopolski, w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski otrzymają pomoc we wdrażaniu rozwiązań, które pozwolą im m.in. usprawnić rekrutację, poprawić warunki pracy, zwiększyć motywację i efektywność pracowników.

Program regionalny „Firma+1” jest to program, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione – tym samym stanowi on odpowiedź na potrzeby dwóch grup: z jednej strony wspiera osoby bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej, z drugiej jest narzędziem, dzięki któremu małe lokalne firmy...

Projekt adresowany do osób pracujących, pozwalający rozwijać swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Projekt adresowany do osób pracujących, pozwalający uzyskać bony szkoleniowe na szkolenia m.in. językowe, komputerowe, prawo jazdy kat. A, B, C, C+E.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

4,1% Stopa bezrobocia w Małopolsce na koniec września 2023 roku.

Statystyki i analiza
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę