Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Komunikat dotyczący obsługi klientów w naszym urzędzie

W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia klinetów i pracowników, informujemy, że zmienione zostały zasady obsługi klientów w WUP w Krakowie.
Do Państwa dyspozycji pozostają nasi pracownicy, z którymi można kontaktować się:
•             drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP)
•             drogą telefoniczną 
•             pocztą tradycyjną
•             poprzez pozostawienie korespondencji w urnie wystawionej na parterze przy drzwiach wejściowych Urzędu w Krakowie, plac Na Stawach 1.
  
W sprawie oferty Urzędu zapraszamy do kontatu z punktem informacyjnym w godzinach od 08.00 do 16.00 pod numerem telefonu 12 42 40 738.
 
Jeżeli wizyta jest konieczna, prosimy umówić się z pracownikiem Urzędu na konkretny dzień i godzinę. Przed spotkaniem należy sprawdzić, czy nie mają Państwo objawów COVID-19. Po wejściu do urzędu z zasłoniętymi ustami i nosem należy zdezynfekować ręce - pojemnik z płynem do dezynfekcji znajduje się po lewej stronie od wejścia. Na wizytę należy zabrać ze sobą długopis. Pracownik zaprowadzi Państwa na umówione spotkanie do sali na parterze. Podczas przemieszczania się oraz spotkania należy zachować  dystans społeczny - minimum 1,5 m, zalecane 2 m.
Pobyt w urzędzie zaleca się graniczyć do niezbędnego minimum.
 
W razie wystąpienia objawów COVID-19 po wizycie należy poinformować Urząd o ich wystąpieniu: telefonicznie 12 61 98 529, mailowo anna.slupicka@wup-krakow.pl.
  
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
Czytaj więcej w temacie: Slaider

Znajdź szybko

Celem projektu jest wsparcie 700 osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić z zagranicy do Małopolski, w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz...

W ramach programu pomoc w zdobyciu umiejętności potrzebnych do pracy w zawodach budowlanych uzyskają osoby bezrobotne.

Program łączy prozatrudnieniowe cele i działania służące wsparciu osób pozbawionych zatrudnienia z celami związanymi z kadrowym wsparciem instytucji kultury i innych podmiotów realizujących zadania związane z ochroną substancji zabytkowej i dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski.

W ramach projektu osoby powracające z zagranicy otrzymają informacje na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region, w szczególności...

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W ramach programu pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione.

Projekt adresowany do osób pracujących, pozwalający rozwijać swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Cel projektu stanowi wypracowanie modelowych procedur poświęconych współpracy instytucji rynku pracy z przedsiębiorcami.

Projekt adresowany do osób pracujących, pozwalający uzyskać bony szkoleniowe na szkolenia m.in. językowe, komputerowe, prawo jazdy kat. A, B, C, C+E.

Projekt stara się ocenić efektywność programów walidacji pod kątem korzyści, jakie jednostka wynosi z uznawania efektów wcześniejszego uczenia się.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,2% Stopa bezrobocia w Małopolsce w końcu III kwartału 2020 r.

Statystyki i analiza
  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę