Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Czytaj więcej w temacie: Slaider

Znajdź szybko

Projekt adresowany do cudzoziemców, by wspierać ich integrację ze społecznością Małopolan, pomóc samodzielnie funkcjonować w nowym miejscu i z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy. Projekt zakłada...

Projekt pomagający osobom, które powróciły do Polski po pobycie za granicą i pozostają bez pracy. Jego beneficjenci mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pozwolą im znaleźć pracę lub inną...

Program regionalny „Regeneracja - wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego"Program regionalny „Regeneracja - wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego" realizowany będzie w latach 2023-2024 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i 11 powiatowych urzędów pracy. Program ten został zainicjowany po raz pierwszy i...

Program regionalny „Firma+1” jest to program, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione – tym samym stanowi on odpowiedź na potrzeby dwóch grup: z jednej strony wspiera osoby bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej, z drugiej jest narzędziem, dzięki któremu małe lokalne firmy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt adresowany do cudzoziemców, by wspierać ich integrację ze społecznością Małopolan, pomóc samodzielnie funkcjonować w nowym miejscu i z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy. Projekt zakłada...

Projekt dla małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski. Pomaga im we wdrażaniu rozwiązań, któreu sprawniają rekrutację, poprawiają warunki pracy, zwiększają motywację i efektywność pracowników....

Program regionalny „Regeneracja - wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego"Program regionalny „Regeneracja - wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego" realizowany będzie w latach 2023-2024 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i 11 powiatowych urzędów pracy. Program ten został zainicjowany po raz pierwszy i...

Program regionalny „Firma+1” jest to program, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione – tym samym stanowi on odpowiedź na potrzeby dwóch grup: z jednej strony wspiera osoby bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej, z drugiej jest narzędziem, dzięki któremu małe lokalne firmy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

4,3% Stopa bezrobocia w Małopolsce na koniec kwietnia 2024 roku.

Statystyki i analiza
  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę