Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Znajdź szybko

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa małopolskiego przez stworzenie w latach 2018-2020 efektywnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt adresowany do osób pracujących, pozwalający rozwijać swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Cel projektu stanowi wypracowanie modelowych procedur poświęconych współpracy instytucji rynku pracy z przedsiębiorcami.

Projekt adresowany do osób pracujących, pozwalający uzyskać bony szkoleniowe na szkolenia m.in. językowe, komputerowe, prawo jazdy kat. A, B, C, C+E.

Projekt stara się ocenić efektywność programów walidacji pod kątem korzyści, jakie jednostka wynosi z uznawania efektów wcześniejszego uczenia się.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

4,7% Stopa bezrobocia w Małopolsce na koniec listopada 2018 r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Adres pocztowy
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków

Dziennik podawczy
tel. 12 42 87 870, faks 12 42 29 785
Godziny pracy
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Formularz kontaktowy

Zobacz inne dane kontaktowe i mapę dojazdu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę