Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Program ma na celu wsparcie lokalnych firm branży gastronomicznej w zatrudnieniu pracowników oraz pomoc osobom bezrobotnym zainteresowanym pracą w tym obszarze.

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa małopolskiego przez stworzenie w latach 2018-2020 efektywnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej.

Jest to program, w którym w aktywizację osób bezrobotnych w wieku 40+ zaangażowani są odpowiednio przygotowani wolontariusze-tutorzy. Tym samym w programie z jednej strony wspierani są bezrobotni w wieku dojrzałym, a z drugiej utrzymana i rozwijana jest Sieć Dojrzałego Wolontariatu działająca przy WUP w Krakowie.

W programie starano się połączyć prozatrudnieniowe cele i działania służące wsparciu osób pozbawionych zatrudnienia z celami związanymi z kadrowym wsparciem instytucji kultury i innych podmiotów realizujących zadania związane z ochroną substancji zabytkowej i dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę