Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę