Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży

Realizujesz projekt z funduszy unijnych? Otrzymaj grant!

Od września 2018 r. rozpoczęto realizację 2 projektów umożliwiających beneficjentom PO WER i RPO WM rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych: Co zrealizowano w 2018 r.?

7 grudnia 2018 r. w TAURON Arenie Kraków odbyło się spotkanie podsumowujące działania Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych w bieżącym roku.

Weź udział w szkoleniu lub stażu i rozwiń się zawodowo!

Nie skończyłeś jeszcze 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego Instytucją Pośredniczącą w regionie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

12 listopada: Rusza Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

12 listopada 2018 r. w Małopolsce rozpocznie się 9. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w którego organizację po raz kolejny włączył się Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Targi Pracy AGH przed nami!

Bilans Kariery, europejskie pośrednictwo pracy EURES, poradnictwo zawodowe - to tylko niektóre z usług, o których będą informowali doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podczas jesiennej edycji Targów Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę