Statystyki i analizy urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Badania i analizy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Ocena sytuacji na rynku pracy to coroczna analiza małopolskiego rynku pracy, przyjmowana przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Przejdź do sekcji>>
Raporty tematyczne skupiają się wokół najważniejszych zmian, jakie zaszły na małpolskim rynku pracy w przeciągu roku, w takich obszarach jak: gospodarka, zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja i kształcenie, kapitał ludzki, usługi rynku pracy, a także pokazują syntetycznie sytuację w poszczególnych powiatach.

Przejdź do sekcji>>

W każdej informacji przeczytasz między innymi jaka była stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w województwie małopolskim. Dowiesz się ilu Małopolan zarejestrowało się i wyrejestrowało z powiatowych urzędów pracy. Poznasz liczbę osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Przejdź do sekcji>>
Biuletyny zawierają kwartalny opis sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego.

Przejdź do sekcji>>
Zbiór publikacji przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Przejdź do sekcji>>
"Barometr zawodów" to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody w województwie małopolskim.

Przejdź do sekcji>>
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Małopolsce to zestawienie informacji o popycie i podaży na rynku pracy w ujęciu zawodów i specjalności.

Przejdź do sekcji>>
Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności to zestawienia na temat ofert oraz liczby bezrobotnych w poszczególnych zawodach.

Przejdź do sekcji>>
Osoby zainteresowane badaniami rynku pracy, prowadzonymi przez inne instytucje niż Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, zapraszamy do odwiedzenia Internetowej Biblioteki Małopolskich Obserwatoriów. 

Więcej informacji>>
Serwis powstał w ramach projektu "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Baza obejmuje dane z zakresu pomocy społecznej, demografii, zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, a także rynku pracy, edukacji i migracji.

Więcej informacji>>

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę