Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Kod: 814101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Mimo że operator maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wyuczony jest do wykonywania wielu operacji technologicznych i obsługi różnych maszyn, to na określonym stanowisku wykonuje zazwyczaj kilka jednostkowych operacji. Dlatego niezbędną cechą operatora maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych jest umiejętność pracy w warunkach monotonnych. Monotonia pracy w tym zawodzie wynika z dwu zasadniczych przyczyn. Po pierwsze stale powtarzające się czynności są konieczne do wykonania powierzonego zadania, lecz tempo ich powtarzania reguluje indywidualnie pracownik. Wtedy istnieje możliwość dokonywania przez operatora pewnych zmian urozmaicających pracę. Po drugie ? tempo i rodzaj wykonywanych czynności są narzucone przez rytm pracy maszyny czy zespołu urządzeń obsługiwanych przez operatora. W takiej sytuacji operator jest zmuszony całkowicie dostosować się do rytmu narzuconego przez maszyny.

Korzystną cechą jest też podzielność uwagi, tzn. zdolność wykonywania jednej czynności przy jednoczesnej kontroli pracy innego urządzenia. Pomocne są również uzdolnienia techniczne. W pracy operatora maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych przydatna jest podstawowa wiedza z zakresu własności tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych oraz wiedza z zakresu mechaniki oraz automatyzacji. Operator maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych powinien mieć świadomość odpowiedzialności w swojej pracy. Wiele produktów wytwarzanych przez niego (opony samochodowe, pasy przenośników transmisyjnych) stanowią o bezpieczeństwie ludzi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę