Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Kod: 814101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca operatora maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych zaliczana jest w zasadzie do prac średnio ciężkich, a niekiedy do prac ciężkich (kalandry, walcarki).

Duże znaczenie w tym zawodzie ma silna budowa ciała, wysoka ogólna wydolność fizyczna oraz sprawność rąk. Niektóre czynności operatora może wykonywać osoba mniej sprawna fizycznie (zgrzewanie folii). Praca operatora w zasadzie odbywa się w ciągłym ruchu. Są jednak czynności, które są wykonywane w pozycji siedzącej.

Istnieje w tym zawodzie możliwość zatrudnienia na niektórych stanowiskach osób niepełnosprawnych. Osoby niedosłyszące mogą wykonywać ten zawód jednak pod warunkiem, że hałas nie będzie pogłębiał ich upośledzenia. Osoby z niektórymi wadami wzroku mogą podejmować pracę w zasadzie na każdym stanowisku pracy, gdzie nie występują wirujące części maszyn. Przy dobrej woli i zrozumieniu problemu, kierownictwo i nadzór techniczny może zatrudnić na niektórych stanowiskach pracy osoby z dysleksją kończyn dolnych i głuchoniemych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę