Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Kod: 814101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Praca operatora maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych odbywa się w budynkach. Maszyny, urządzenia i całe ciągi technologiczne są ustawione w halach, zazwyczaj nie dzielonych żadnymi ścianami czy ekranami. W związku z tym mogą zaistnieć pewne niedogodności zmniejszające komfort pracy, jak: hałas i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza z sąsiednich stanowisk pracy, czy też ruchy powietrza, tzw. przeciągi.

warunki społeczne

Praca operatora maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ma w zasadzie charakter indywidualny, choć w niektórych przypadkach praca jest zespołowa. Kontakty z ludźmi ograniczają się do przyjmowania poleceń i przekazywania informacji dotyczących produkcji bezpośredniemu zwierzchnikowi. Możliwy jest także kontakt między pracownikami na płaszczyźnie koleżeńskiej.

warunki organizacyjne

Operator maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych pracuje od 6 do 9 godzin dziennie. Godziny pracy są w zasadzie stałe, jednak w dużych fabrykach organizacja produkcji wymaga pracy na zmiany. W średnich i małych zakładach produkcyjnych praca odbywa się tylko w dni robocze tygodnia, w przedsiębiorstwach dużych bardzo często pracuje się we wszystkie dni tygodnia. Praca w tym zawodzie nie wymaga wyjazdów poza obszar działalności fabryki. Sposób postępowania, czynności a także szybkość działania podyktowane są wymogami technologicznymi. Praca ma charakter okresowy i jest nadzorowana przez bezpośredniego zwierzchnika. Operator odpowiada finansowo za powierzone urządzenia i materiał.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę