Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Kod: 814101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie operatora maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych niezbędne jest wykształcenie zawodowe. Dobrze widziane jest wykształcenie średnie zawodowe. Jednak wiele zakładów zatrudnia osoby z wykształceniem podstawowym i przyucza je do zawodu. Wprowadzanie przez zakłady produkcyjne coraz nowszych technologii ogranicza możliwości takiego postępowania.

Zdobycie wymaganych kwalifikacji jest możliwe w szkołach zawodowych i technikach o profilu chemicznym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę