Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Kod: 814101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Polecana literatura

Guma, poradnik inżyniera i technika, Wyd. 2. Warszawa, WNT, 1981

Informacja o szkołach dla dorosłych i egzaminach eksternistycznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Teczka informacyjna o zawodzie, Technik Chemik ? Procesy Technologie, Warszawa, Centrum Informacji Zawodowej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę