Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy procesów chemicznych

Kod: 813101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Pracę aparaturowych procesów chemicznych i produkcji chemikaliów można zakwalifikować do kategorii prac ciężkich. Osoba pracująca jako aparaturowy powinna być odporna na alergie i o bardzo dobrym ogólnym stanie zdrowia. Ponadto pożądane jest, aby aparaturowy był człowiekiem sprawnym fizycznie, odpornym na długotrwały wysiłek. Na niektórych stanowiskach wymagana jest wysoka sprawność narządu wzroku, a niekiedy i słuchu. Zatrudnienie niepełnosprawnych w tym zawodzie jest niemożliwe, może z wyjątkiem osób niedosłyszących, ale też tylko na niektórych stanowiskach pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę