Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy procesów chemicznych

Kod: 813101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie aparaturowy procesów chemicznych i produkcji chemikaliów konieczne jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej o profilu chemicznym. Wprowadzanie nowych technologii i automatyzacja procesów są przyczyną stawiania kandydatom do podjęcia pracy w tym zawodzie coraz wyższych wymagań. Dlatego pracodawcy dążą do zatrudniania na tych stanowiskach osób o wykształceniu średnim. Na niektórych stanowiskach mogą być zatrudniani pracownicy z wykształceniem podstawowym po uprzednim przyuczeniu do zawodu.

Poniżej podano adresy szkół średnich, kształcących w zawodzie aparaturowy procesów chemicznych i produkcji chemikaliów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę