Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Hafciarka

Kod: 753301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Praca hafciarki polega na wykonywaniu haftów na różnego rodzaju przedmiotach i materiałach: na konfekcji, tkaninach, sztandarach (wojskowych, szkolnych, kościelnych itp.), szatach liturgicznych. Przedmiotem jej pracy bywają również emblematy, dystynkcje wojskowe i transparenty. Haft może składać się z motywów geometrycznych, roślinnych, napisów, elementów krajobrazu itp. Hafciarka pracuje na ogół na konkretne zamówienie, wykonując haft na powierzonym materiale ściśle stosując się do życzeń klienta. Bywa także, iż podaje on główne parametry zlecenia, np. treść napisu, natomiast ustalenie jego kształtu graficznego pozostawia hafciarce. Zdarza się również, hafciarka ma całkowitą swobodę w doborze kształtu, wielkości i barwy haftu. Hafciarka maszynowa wykonuje przede wszystkim hafty na konfekcji i emblematy. Hafciarstwo maszynowe zostało skomputeryzowane, toteż proces powstawania haftu rozpoczyna się od wyszukania odpowiedniego programu w komputerze „matce”. Program zostaje skopiowany do małego komputera sprzężonego z maszyną hafciarską. Obecnie stosuje się duże, dwunastogłowicowe maszyny hafciarskie. Hafciarka zakłada na maszynę odpowiednie nici, a materiał na kanwę lub tamborek. Ustawia program w małym komputerze i włącza maszynę. Cały czas musi kontrolować prawidłowy przebieg realizacji programu przez komputer oraz działanie maszyny i proces haftu, reagując w razie zakłóceń. Hafciarka ręczna z dużą praktyką i z ambicjami artystycznymi często sama projektuje haft. Po dobraniu wzoru przerysowuje go w odpowiedniej skali bądź odbić przez kalkę. Po wszyciu do krosien materiału, który ma być haftowany, przymocowuje do niego rysunek i haftuje. Potem wyhaftowany materiał wypruwa z krosien i wykańcza. Do haftowania używa się nici jedwabnych lub muliny, a z narzędzi igieł, szpilek, nożyczek. Czas wykonania jest różny, zależnie od wielkości i stopnia skomplikowania haftu, np. haftowanie sztandar przez jedną hafciarkę trwa około jednego miesiąca. Praca hafciarki ręcznej odbywa się wyłącznie w pozycji siedzącej, hafciarka maszynowa obsługująca dwa komputery i maszynę, część czasu pracy spędza na stojąco i przechodząc od jednego urządzenia do drugiego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę