Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Frezer drewna

Kod: 752301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Frezer obsługuje, nadzoruje oraz utrzymuje w należytym stanie technicznym różne odmiany frezarek, na których obrabia elementy z drewna i tworzyw drzewnych. Frezer obsługuje frezarki dolno - i górnowrzecionowe, frezarki modelarskie, czopiarki, wczepiarki, wiertarko - frezarki i frezarko - kopiarki bryłowe i płaskorzeźbowe. Niejednokrotnie do czynności frezera należy przygotowanie materiału do określonego szkicem, rysunkiem technicznym lub dokumentacją zadania technologicznego, co oznacza, że powinien umieć obsługiwać podstawowe obrabiarki stolarskie, takie jak: pilarki tarczowe i taśmowe, strugarki wyrówniarki i strugarki grubiarki, oraz umieć czytać rysunek techniczny. Kolejną czynnością frezera jest rozpoznawanie ważniejszych gatunków drewna: sosny, świerka dębu i buka oraz rodzajów tworzyw drzewnych: sklejki, płyt wiórowych i pilśniowych miękkich, twardych oraz rzadziej stosowanych - lignofolu i lignostonu (tworzyw drzewnych, sklejanych pod bardzo dużym ciśnieniem). Kontrolując poprawność wykonanej obróbki frezer musi umieć posługiwać się narzędziami do pomiaru długości i kąta oraz sprawdzianami obróbczymi. Elementy krzywoliniowe frezowane wykonuje używając wzorników, dlatego frezer musi wiedzieć, jak dobrać wzornik do żądanego kształtu elementu, jak mocować na nim obrabiany przedmiot. Powinien on umiejętnie dobrać narzędzie oraz zamocować je w zespole roboczym obrabiarki. Na koniec wykonuje obróbkę, w trakcie której przestrzega przepisów bhp. Ostatecznym efektem pracy frezera są profilowane elementy konstrukcyjne mebli i stolarki budowlanej. Frezowanie należy do tej grupy procesów, która kończy cały proces maszynowej obróbki drewna czy tworzyw drzewnych. Jest więc to obróbka dokładna, wymagająca dużej koncentracji uwagi. W trakcie obróbki frezer ocenia stopień zużycia narzędzi i przerywa pracę w odpowiednim momencie w celu wymiany stępionych narzędzi na ostre. Doświadczony frezer nie tylko wymienia narzędzie, ale także ustawia je w obrabiarce w taki sposób, by bezbłędnie wykonać zadaną operację technologiczną.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę