Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Elektromonter (elektryk) zakładowy

Kod: 741207
Inna nazwa zawodu: elektryk, monter elektryk

Zadania i czynności

Elektromonter odpowiedzialny jest za montaż i naprawę instalacji elektrycznych oraz współpracujących z nią urządzeń. Jego zadaniem jest również prawidłowe wykonanie instalacji i zabezpieczenie przewodów elektrycznych oraz naprawa i konserwacja maszyn.

W zawodzie elektromontera występuje wielość specjalności. Istnieje zawód elektromontera: urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń rozdzielczych i stacyjnych, urządzeń oświetleniowych teatru, filmu i telewizji, układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej, układów automatyki przemysłowej, transformatorów, telekomunikacyjnych urządzeń zasilających, taboru szynowego, tablic rozdzielczych, stacji trakcyjnych, reklam świetlnych, maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego, maszyn elektrycznych, instalacji maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznych, dźwigów osobowych, akumulatorów i baterii. Ponadto może pracować również w charakterze elektromontera okrętowego, lotniczego, elektryka zakładowego, czy w końcu elektromontera samochodowego.

Wszystkie te specjalności różni głównie miejsce wykonywania pracy oraz rodzaj obsługiwanych maszyn i urządzeń. Elektromonterzy mogą być zatrudniani w zakładach produkujących urządzenia elektryczne i elementy sieci elektrycznych zasilających, alarmowych, czy też automatyki przemysłowej. Tutaj ich praca polega na montowaniu elementów i podzespołów, które składają się na wyrób końcowy. Innym miejscem pracy osób o kwalifikacjach elektromontera są przedsiębiorstwa usługowe. W tych zakładach elektromonterzy wykonują wewnętrzne i zewnętrzne instalacje zasilające budynki. Do typowych wykonywanych przez nich zadań, należy prawidłowe położenie i zabezpieczenie przewodów elektrycznych, wykonanie połączeń, uruchomienie instalacji i współpracujących z nią urządzeń. Elektromonter przygotowuje także odpowiednie kanały, wywierca otwory w stropach i ścianach, wykonuje wykopy do położenia instalacji podziemnych. Do tego celu często wykorzystuje taki sprzęt jak: koparki, podnośniki, wiertarki, bruzdownice. Praca elektromontera nie kończy się w momencie wykonania instalacji, gdyż zajmuje się on następnie ich konserwacją i remontem. Do specjalistycznych prac wykonywanych przez elektromonterów, należy instalacja dźwigów, reklam świetlnych, oświetlenia teatru, filmu, czy telewizji. Inni elektromonterzy budują linie napowietrzne i kablowe niskiego, średniego, wysokiego napięcia, stacje rozdzielcze i transformatorowe.

W pracy elektromonter opiera się na projekcie instalacji elektrycznej, zgodnie z którym wyznacza przebieg instalacji i dobiera odpowiednie materiały przewodzące.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę