Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Przygotowywacz włókna

Kod: 731806
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Postawowym celem pracy sortowacza włókien jest wstępna klasyfikacja i dalsza obróbka (w zależności od stanowiska pracy) różnych gatunków włókien. Zawód sortowacza włókien jest wykonywany przez osoby uczestniczące we wstępnym, przygotowawczym etapie produkcji. Czynności robocze tych osób są uzależnione od specyfiki reprezentowanego dla zawodu stanowiska. Gdy surowcem podlegającym klasyfikacji jest wełna, wówczas na stanowisku sortowacza odbywa się ręczne oddzielanie różnych włókien. Pracownik sortuje włókna pod względem jakości, grubości, rodzaju, a także stopnia zanieczyszczenia. Praca ta polega na ręcznym wyskubywaniu włókien bezpośrednio z runa owczego i wkładaniu włókien do odpowiednio ponumerowanych koszy. Na stanowiskach suszarz, mieszacz czy rozwłókniacz odbywa się wstępna obróbka posortowanych już włókien.. Praca na stanowisku mieszacza polega na melanżowaniu (mieszaniu) różnych kolorów włókien. Pracownik rozkłada warstwami surowiec na pewnej powierzchni hali produkcyjnej, a następnie podnosi partiami zmelanżowany surowiec i układa na maszynę, która surowiec rozwłóknia. Mieszacz w swojej pracy wykorzystuje wózek do przewożenia bel oraz elektrowciąg do podnoszenia bel, który ułatwia mu pracę, wykonywaną w znacznej części ręcznie Obsługa maszyny włókienniczej, nazywanej rozwłókniaczem należy już do czynności zawodowych osoby pracującej na stanowisku rozwłókniacz. Celem pracy rozwłókniacza jest rozluźnianie bel surowca włókienniczego przy wykorzystaniu przeznaczonej do tego celu maszyny. Osoba zatrudniona na stanowisku sortowacz włókien powinna posiadać informacje o wpływie wilgotności na cechy fizyczne i chemiczne włókien, a także rozróżniać rodzaje i gatunki włókien, klasyfikować włókna w zależności od ich przeznaczenia, wytrzymałości, długości, koloru i zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia wystęwpujące we włóknie pracownik powinien usuwać. Sortowacz włókien w celu uniknięcia strat które powstają w wyniku wprowadzenia do procesu produkcyjnego niewłaściwie wysortowanego włókna powinien znać obowiązujące normy i instrukcje. W celu sortowania włókna zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami pracownik powinien posługiwać się przepisami, wzorcami i sprawdzianami np. powinien wiedzieć i potrafić wysortowywaqć wełnę przeznaczoną do przrobu systemem czesankowym, która powinna być mocna, zdrowa, o obłożeniu roślinnym nie większym niż 6% i wełnę przeznaczoną do przerobu systemem zgrzebnym, która może być mniej wyrównana pod względem grubości i dopuszcza się wełny słabsze, o obłożeniu powyżej 6%.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę