Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Przędzarz

Kod: 731805
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Przędzarz uczestniczy w procesie technologicznej obróbki surowca włókienniczego - np. bawełny, lnu, włókien syntetycznych - od momentu jego rozpoczęcia aż do zakończenia i uzyskania wyrobu końcowego, którym jest przędza. Czynności na poszczególnych, reprezentatywnych dla zawodu stanowiskach są uzależnione od rodzaju obsługiwanych maszyn oraz etapu procesu technologicznego, w którym uczestniczy osoba, pracująca na danym stanowisku. W związku z tym np. zadaniem zgrzeblarza jest wytwarzanie półproduktu w postaci taśmy zgrzeblarkowej. Zadanie to jest wykonywane przy maszynach włókienniczych nazywanych zgrzeblarkami, a czynności robocze pracownika polegają na podłączeniu taśmy zgrzeblarkowej do lejka w głowicy maszyny, podstawianiu i odstawianiu pojemników z półproduktem oraz stałej konserwacji maszyny. Pracownik zatrudniony na stanowisku rozciągacza bezpośrednio obsługuje rozciągarkę, która służy do usuwania braków w taśmie zgrzeblarkowej. Czesacz zaś obsługuje czesarkę, która uszlachetnia rodzaj taśmy (półproduktu). Przędzarz przędzy i operator urządzeń do wytwarzania przędz operuje na przędzarkach. Ich zadaniem jest obsługa punktów przędzalniczych. Na tym etapie procesu technologicznego czynności robocze polegają głównie na zdejmowaniu nawiniętych kłębków i nakładaniu pustych szpulek na punkty przędzalnicze. Natomiast nastawiacz maszyn ma za zadanie dbać o konserwację maszyn i dokonywać napraw. Także utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy jest istotnym elementem pracy przędzarza i stanowi ok. 30% czynności roboczych, wykonywanych na stanowiskach przędzalniczych. Pracownik zatrudniony na stanowisku przędzarza uczestniczy w końcowej fazie procesu technologicznego obróbki surowca włókienniczego, jakim jest uzyskanie gotowego wyrobu w postaci przędzy. Przędzarz powinien: -znać rodzaje i właściwości fizyczne włókien, -znać zasady oznaczania i parametry jakościowe taśmy i niedoprzędu, -znać budowę i zasady działania przędzarek różnych typów, -sterować pracą poszczególnych mechanizmów przędzarek, wpływając tym sposobem na jakość produkowanej przędzy, a szczególnie pracę urządzenia zasilającego i skręcająco - nawijającego oraz aparatu rozciągowego, - znać proces technologiczny na przędzarkach obrączkowych i bezwrzecionowych, na których obecnie wytwarza się ok. 40% przędz bawełnianych, - znać artykuły techniczne i pomocnicze, jak: biegacze, cewki, prowadniki, smary i inne materiały stosowane przy produkcji przędzy w przędzalni, - umieć sprawnie interweniować i likwidować zrywy na przędzarkach oraz zaprędzać maszynę po obciągu przędzy, - umieć regulować ucisk wałków aparatu rozciągowego oraz oczyszczać i konserwować maszynę.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę