Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Formierz odlewnik

Kod: 721102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Formierz wykonuje formy odlewnicze. Odlewy w nich powstałe mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym (elementy korpusu silnika), maszynowym (elementy korpusów obrabiarek, tokarek). Dla celów remontowych (przywracanie sprawności maszyn) wykonuje również formy odlewnicze jednostkowych odlewów dla potrzeb wszystkich gałęzi przemysłu.

W ramach swej pracy formierz przygotowuje w mieszarkach odpowiednie typy mas formierskich i opracowuje układ wlewowy oraz nadlewy - tak, aby zostały spełnione warunki techniczne dla otrzymania dobrego odlewu. Po wypełnieniu (zaformowaniu) skrzynek formierskich, musi je nakłuć, a następnie rozłożyć i wyjąć modele. Następnie wykonuje wlewy doprowadzające, po czym przedmuchuje i usuwa zanieczyszczenia. W celu uzyskania gładkiej powierzchni, formę maluje pokryciem grafitowym. Wreszcie, formierz ponownie składa skrzynki formierskie i przygotowuje sporządzone formy do zalania płynnym metalem i wykonania odlewu.

W związku z wymienionymi czynnościami, formierz ręczny musi znać skład chemiczny stosowanych stopów (żelaza, miedzi, cyny, manganu, aluminium i ołowiu) i ich właściwości mechaniczne. Formierz powinien orientować się w wymaganiach stawianych masom formierskich pod kątem ich wytrzymałości i przepuszczalności. Musi też znać proporcje sporządzania składników w mas masy formierskiej.

W pracy formierza konieczna jest również umiejętność wykonywania rdzeni, które służą do odtworzenia wewnętrznych kształtów odlewu, co stawia dodatkowy wymóg znajomości mas rdzeniowych. Rdzenie wykonuje się w skrzynkach (formach) rdzeniowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę