Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Układacz nawierzchni drogowych

Kod: 711606
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Monter nawierzchni ma za zadanie prowadzić dozór nad stanem nawierzchni dróg, podtorza, budowli inżynierskich i innych urządzeń drogowych; wykonywać odnowę dróg.

Podstawowe zadania na tym stanowisku to:

utrzymanie dróg w granicach ustanowionych norm i warunków technicznych,

zapewnienie odpowiednio długich okresów pracy wszystkich elementów nawierzchni,

zapobieganie powstawaniu usterek poprzez bieżącą konserwację,

usuwanie przyczyn wszelkich niesprawności drogi.

Zadania powyższe monter wykonuje poprzez naprawy bieżące, główne i konserwację. Naprawy bieżące budowli inżynierskich polegają na usuwaniu istniejących odkształceń, wykonywaniu drobnych napraw, wymianie małych elementów budowli oraz na częściowej wymianie zużytych lub uszkodzonych większych elementów budowli.

Obowiązki swoje monter wykonuje poprzez:

budowanie nawierzchni: układanie kostki przy użyciu często dość prostych przyrządów, takich jak sznurek, poziomnica, przykładnica; zalewanie asfaltu czy betonu - korzysta wówczas z większych maszyn, np. koparki, betoniarki,

konserwacje - pokrywanie nawierzchni warstwami ochronnymi, czyszczenie, polerowanie ułożonych dróg. W tych pracach wykorzystywane są również inne urządzenia, na przykład szlifierki czy wiertarki.

Praca montera jest typowo produkcyjnym zajęciem i wiąże się z budowaniem, wytwarzaniem nawierzchni zarówno drogowych jak i kolejowych. Jest to działalność z dziedziny transportu oraz budownictwa.

Czynności montera mają charakter manualny i ruchowy, dominują wśród nich: chodzenie, stanie, podnoszenie i przenoszenie, sięganie i podawanie. Przy pracach zaliczanych do średnio ciężkich wykorzystywane są zarówno narzędzia ręczne nieprecyzyjne, tj.: młotek, wiertarka ręczna, jak i maszyny i urządzenia zautomatyzowane i zrobotyzowane, a także urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę