Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Pszczelarz

Kod: 612302
Inna nazwa zawodu: pracownik pasieki

Zadania i czynności

Podstawowym zadaniem pszczelarza jest organizowanie i prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Ponieważ jest on specjalistą w swym fachu, musi potrafić ustalić najlepsze miejsce na pasiekę, kupić lub we własnym zakresie wykonać ule i ich oporządzenie takie jak ramki, dymarki zwane podkurzaczami, poidła pasieczne itd.

Ponieważ samo istnienie pasieki to jedynie część sukcesu, musi on także poprawiać bazę miododajną przez sadzenie odpowiednich gatunków roślin niezbędnych dla pszczół, tworząc w ten sposób tzw. pożytki pszczele tzn. zespoły dziko rosnące lub uprawowe wytwarzające pyłek, nektar i surowce propolisowe albo będące siedliskiem mszyc spadziujących. Na wiosnę musi on poszerzać gniazda [ przed sezonem miodobrania], a w czasie letnich upałów ocieniać ule, by nie dopuścić do wymarcia robotnic i stopienia wosku w komórkach. Do obowiązków dobrego pszczelarza należy również systematyczne kontrolowanie oblotów pszczół w trakcie całego sezonu i przeglądanie uli w celu stwierdzenia stanu i siły roju który jak każdy żywy organizm narażony jest na różnego rodzaju choroby którym należy zapobiegać, a w przypadku zaistnienia być w stanie temu zaradzić.

Po sezonie miodobrania nadchodzi zima a wraz z nią pojawiają się nowe obowiązki i zadania.

Należy do nich przygotowanie pasieki do zimowania polegające na ociepleniu uli i w miarę potrzeby na dokarmianiu pszczół, konserwacji i naprawie sprzętu pszczelarskiego.

Wymienione zadania dotyczą obsługi samej pasieki, ale poza nimi pszczelarz maza zadanie pozyskiwanie miodu, pobieranie mleczka pszczelego, wytapianie wosku, produkowanie węzy pszczelej i innych artykułów miodopodobnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę