Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Portier

Kod: 541306
Inna nazwa zawodu: stróż

Zadania i czynności

Portier to pracownik pełniący służbę przy wejściu do różnych instytucji: urzędów, biur, zakładów produkcyjnych, szpitali, itd. Celem jego pracy jest kontrola ruchu osób i rzeczy, odbywającego się w danym budynku.

Jeśli budynki danej instytucji nie są ogólnodostępne, tak jak to jest na przykład wniektórych urzędach, portier dba o to, by na ich teren nie weszły osoby nieupoważnione. Obserwuje wszystkich wchodzących i tym, którzy są interesantami lub klientami, a nie pracownikami firmy, wypisuje jednorazowe przepustki osobowe zawierające informacje o tym kto, o której godzinie i dokąd się udaje. Przepustkę potwierdzoną przez pracownika instytucji, do którego wybierał się interesant odbiera w chwili, gdy ten ostatni opuszcza budynek. Czasem dodatkowo wpisuje gości do specjalnej książki ewidencyjnej.

Portier udziela informacji osobom, które zwracają się do niego z prośbą o wskazanie, jak można dotrzeć do konkretnych pomieszczeńlub osób.

Pracownikom zatrudnionym w instytucji portier wydaje klucze. Jeżeli w pomieszczeniach znajdują się cenne przedmioty (aparatura, poufne dokumenty) musi szczegółowo odnotować, komu i o której godzinie przekazuje klucze oraz kto i o której godzinie je zwraca.

Ponadto portier wydaje przepustki materiałowe. Są to przepustki uprawniające do wniesienia na teren instytucji rzeczy prywatnychlub też zabrania poza jej teren materiałów i przedmiotów będących własnością firmy (np. w czasie nawału pracy można pożyczyć do domu służbową maszynę do pisania, albo pobrać z firmy urządzenia takie jak rzutnik czy komputer, jeżeli są niezbędne do wykonania pracy poza miejscem stałego zatrudnienia.

W godzinach popołudniowych i nocnych portier robi tzw. obchody. Sprawdza każde pomieszczenie, by upewnić się, czy wszystko pozostawiono w należytym porządku, tzn. czy wyłączona jest woda i każdy z odbiorników prądu, czy zamknięte są okna i czy w instytucji nie pozostał ktoś nieuprawniony.

Wiele urzędów, zakładów, biurowców ma własne systemy alarmowe, np. przeciwpożarowe i przeciwnapadowe. Do zadań portiera należy obserwowanie tych systemów a w razie alarmu sprawdzenie jego przyczyny i podjęcie stosownych kroków (np. jeśli alarm pożarowy był fałszywy musi zawiadomić o tym straż pożarną).

Jeżeli przy portierni (miejsce pracy portiera) znajduje się brama wjazdowa dla pojazdów, ma obowiązek zamykać ją i otwierać oraz wypisywać przepustki dla osób wjeżdżających samochodami.

Wszelkie obserwacje, sprawy nietypowe, braki (np. kluczy do pomieszczeń biurowych), zapisuje w książce służby, a ponadto informuje o nich ustnie swojego zmiennika.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę