Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Pomoc dentystyczna

Kod: 532902
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

 

Praca pomocy dentystycznej polega na asystowaniu i pomaganiu lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu czynności leczniczych, a także dbaniu, by gabinet i stanowisko pracy były odpowiednio przygotowane. Zakres obowiązków pomocy dentystycznej różni się w zależności od miejsca zatrudnienia. Obecnie z uwagi na redukowanie kosztów lekarze stomatolodzy zatrudniają zwykle jednego pracownika, który wykonuje w gabinecie wszelkie czynności pomocnicze. Dlatego w praktyce obowiązki pomocy dentystycznej i asystentki stomatologicznej wykonuje jedna osoba. Sporadycznie i tylko w większych przychodniach zdarza się, że do pracy przyjmuje się i pomoce dentystyczne (wykonujące wtedy prostsze czynności) i asystentki stomatologiczne (odpowiedzialne za czynności wymagające wyższych kwalifikacji).

Pomoc dentystyczna przed rozpoczęciem zabiegów przygotowuje gabinet i stanowisko do pracy. W tym celu kompletuje niezbędne narzędzia, sprzęt oraz materiały opatrunkowe konieczne do wykonania zabiegów leczniczych i profilaktycznych, w tym między innymi: zgłębniki, szczypczyki, nakładacze, kleszcze, lusterko stomatologiczne, kulki, wiertła, ssaki, ślinociągi, materiały opatrunkowe i bieliznę zabiegową. Ponadto pomoc dentystyczna czynnie asystuje lekarzowi podczas wykonywanych zabiegów, podaje narzędzia, leki, przygotowuje materiały wypełnieniowe i masy wyciskowe w przypadku zabiegów protetycznych. Osoba ta ma za zadanie opiekę nad pacjentem i dbanie o jego komfort - zarówno przed, w trakcie, jak i po zabiegu - poprzez nawiązywanie odpowiedniego kontaktu, podawanie niezbędnych materiałów higienicznych, wody, podtrzymywanie czy unieruchamianie głowy podczas czynności leczniczych wykonywanych przez lekarza.

Pomoc w gabinecie dentystycznym ma w obowiązkach także odkażanie, dezynfekowanie i wyjaławianie (gorącym powietrzem, za pomocą gotowania parą wodną) narzędzi, stanowiska pracy lekarza oraz całego gabinetu (przy pomocy lamp bakteriobójczych i środków chemicznych), zgodnie z obowiązującą instrukcją i zasadami aseptyki. Osoby posiadające specjalne uprawnienia wykonują czynności dezynfekcyjne również przy użyciu autoklawu, czyli urządzenia służącego do wyjaławiania narządzi chirurgicznych w podwyższonej temperaturze i przy zwiększonym ciśnieniu.

Ponadto pomoc stomatologiczna zajmuje się profilaktyką i informowaniem pacjentów o zasadach prawidłowej higieny jamy ustnej. Zdarza się, że posiadając odpowiednie wykształcenie oraz przeszkolenie, na polecenie stomatologa, osoba taka wykonuje lakowanie zębów oraz zdejmuje osad i kamień nazębny zastępując w tym zakresie lekarza.

Pomoc stomatologa często musi także zajmować się rejestracją oraz prowadzeniem ewidencji pacjentów, ma również dostęp do kart pacjentów i dokumentacji medycznej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę