Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Ekspedient w punkcie usługowym

Kod: 524903
Inna nazwa zawodu: przedstawiciel, sprzedawca

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Ekspedient w punkcie usługowym zajmuje się profesjonalną obsługą klientów korzystających z punktu usługowego (np. pralni chemicznej, serwisu naprawy sprzętu elektronicznego, zakładu szewskiego itp.).

Do katalogu jego podstawowych zadań zawodowychnależy zaliczyć przede wszystkim udzielanie rzetelnej informacji o zakresie i rodzaju oferowanych przez zakład usług. Prezentacja oferty usługowej wymaga dobrej znajomości branży, w której ekspedient jest zatrudniony, a także możliwości technicznych zakładu, metod pracy wykonawców usługi, wykorzystywanych materiałów itp.

Ekspedient jest odpowiedzialny również za uzgadnianie z klientem zakresu usługi oraz jej wycenę - w tym celu powinien umieć zidentyfikować potrzeby i oczekiwania klienta, a następnie doradzić najlepszy wybór. Niedopuszczalne jest „nieuczciwe doradztwo”, które ma miejsce wtedy, gdy udzielane porady nie odpowiadają faktom, realnym warunkom i potrzebom pytającego. Ekspedient powinien pozwolić klientowi na dokonanie samodzielnego wyboru w zakresie warunków wykonania usługi i nie powinien narzucaćwłasnego zdania.

Po uzgodnieniu warunków wykonania usługi ekspedient przyjmuje zlecenie, któreprzekazuje wykonawcom, a następnie wydaje klientowi towar po wykonaniu usługi.

Osoba pracująca na tym stanowisku powinna dbać o wywiązanie się z podjętych zobowiązań w ustalonym wcześniej terminie oraz wykonanie usługi zgodnie z omówionymi warunkami. Ekspedient odpowiada również za przyjmowanie i załatwianiespraw związanychz ewentualną reklamacją.

Bardzo ważną czynnością na tym stanowisku jest wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych, a przede wszystkim dokumentowanie sprzedaży usług, czyli sporządzanie rachunków i faktur, przyjmowanie zapłaty, a także często prowadzenie rozliczeń ekonomiczno – finansowych punktu.

Pracownik punktu usługowego obsługuje urządzenia i sprzęt techniczny na stanowisku pracy np.kasę fiskalną. Często jego pracę usprawnia komputer oraz inne urządzenia biurowe.

Reprezentując firmę wobec klientów, osoba pracująca na opisywanym stanowisku dbao właściwą obsługę zgodnie z przyjętymi standardami oraz promuje ofertę usługową. Jej praca polega na stałym kontakcie z klientem – bezpośrednim lub telefonicznym, powinna więc unikać sytuacji nieprzyjemnych dla klienta, w których mógłby poczuć się on zakłopotany lub zażenowany. Niedopuszczalna jest opieszałość, brak uprzejmości bądź ignorowanie klienta. Niegrzeczne traktowanie pozostawia złe wrażenie i zniechęca do korzystania z usług w przyszłości. Ekspedient powinien być zawsze aktywny i służyć pomocą.

Równocześnie istotną funkcją jest dbałośćo czystość i estetykę miejsca pracy.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ wrażenia estetyczne są częścią reklamy punktu usługowego. Tak więc pracownik poprzez swoją postawę ma wpływ na kształtowanie wizerunku zakładuusługowego.

Celem ekspedienta jest pozostawienie pozytywnego wrażenia w celu pozyskiwania jak największego grona klientów. Punkt nie może funkcjonować w dłuższym okresie czasu bez korzystnej oceny klientów, a ta z kolei uzależniona jest od jakości oferowanych usług, a także jakości obsługi.

W ramachzadań dodatkowych należy wymienić zabezpieczanie punktu usługowego przed włamaniem i kradzieżą, organizowanie zaopatrzenia w materiały i części zamienne niezbędne do wykonywania usług.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę