Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Ekspedient pocztowy

Kod: 441201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ekspedienta pocztowy wykonuje czynności związane z gromadzeniem przesyłek pocztowych, przygotowywaniem ich do ekspedycji, załadunkiem i wyładunkiem ze środków transportu, przemieszczaniem i konwojowaniem.

Ekspedient zbiera listy ze skrzynek pocztowych umieszczonych w różnych punktach swojego rejonu, odbiera przesyłki znajdujące się w danym urzędzie pocztowym, gdzie na miejscu je stempluje, a następnie kompletuje poszczególne paczki, listy i wkłada do worków. W trakcie ich segregowania musi zwracać uwagę na to czy list, paczka nie są uszkodzone, a zauważone usterki zgłosić przełożonemu. Kolejną jego czynnością jest transportowanie i nadzorowanie ich załadunku do środków komunikacyjnych (kolejowych, drogowych, lotniczych, morskich itp.). Wykonuje podobne czynności w wypadku przemieszczania ładunków w kierunku odwrotnym, tj. ze środków transportu do urzędu pocztowego. Tak więc ekspedient odbiera i dokonuje wyładunku przesyłek pocztowych np. z pociągu, a następnie transportuje i nadzoruje przewóz przesyłek do urzędu pocztowego, gdzie dokonuje wstępnego rozbioru i dostarcza je do poszczególnych rozdzielni.

Gdy urząd pocztowy znajduje się blisko, np. stacji kolejowej, to do transportowania używa wózków ręcznych, elektrowózków, przenośników taśmowych. Do pokonywania większych odległości, przykładowo przy opróżnianiu skrzynek pocztowych, wykorzystuje samochód. Może być to jego prywatny samochód, wówczas nie musi posiadać zawodowego prawa jazdy.

Praca ekspedienta pocztowego polega głównie na wykonywaniu czynności ruchowych, a zwłaszcza na podnoszenie i przenoszenie ładunków oraz pchaniu i ciągnięciu wózków. Czynności wykonywane przez ekspedienta wymagają zaangażowania również zmysłów, głównie wzroku i słuchu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę