Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik lombardu

Kod: 421302
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Celem pracy pracownika lombardu jest udzielanie pożyczek krótkoterminowych pod zastaw papierów wartościowych, złota, nieruchomości czy innych wartościowych rzeczy.

Pracownik lombardu informuje klienta o zasadach udzielania pożyczek, warunkach spłat, zabezpieczeniu zastawianych przedmiotów. Oszacowuje zastawiane przedmioty, wycenia je tak, by zadowolić obie strony biorące udział w transakcji. Powszechnie przestrzegana jest zasada, że suma pieniędzy pożyczana pod zastaw wartościowych przedmiotów jest zawsze dużo mniejsza niż wartość rynkowa tych rzeczy. Ma to na celu zabezpieczenie lombardu przed klientami, którzy nie zawsze zgłaszają się po odbiór zastawu.

Żeby właściwie szacować zastawiane przedmioty, pracownik lombardu musi mieć wiedzę z kilku dziedzin i znać rynkowe ceny wstawianych przedmiotów, np. znać ceny sprzętu elektronicznego; wiedzieć jak rozpoznać złoto, jego próbę, czy autentyczność starych monet; sprawdzić jakość futra z norek. Najtrudniejsze do wyceny są zawsze nieruchomości (w takim wypadku dbający o opinię lombard do pomocy w wycenie powinien zaprosić dobrego prawnika).

Po uzgodnieniu warunków pracownik lombardu podpisuje z klientem umowę i wypłaca mu pieniądze. Osoba pożyczająca musi potwierdzić swa tożsamość za pomocą co najmniej dwóch dokumentów. Czasami pieniądze są wypłacane dopiero po kilku godzinach albo dniach, kiedy pracownik lombardu sprawdzi, czy osoba, zawierająca transakcje jest na pewno tą, za którą się podaje. Pożyczki udzielane w lombardzie są na ogół krótkoterminowe.

Kiedy pożyczający nie zwraca pieniędzy w umówionym terminie pracownik lombardu może interweniować telefonicznie, czasami (chociaż bardzo rzadko się to zdarza) może skierować sprawę do sądu. Gdy te sposoby się wyczerpią i klient nie odda pieniędzy w określonym czasie, pracownicy lombardu mogą sprzedać zastawione rzeczy.

Rzeczy zastawione w lombardzie muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach tak, by w tym czasie nie uległy zniszczeniu.

Ponadto, pracownicy lombardu powinni codziennie dokonywać rozliczeń z przeprowadzanych operacji finansowych - co, kiedy, od kogo, na jaki czas zostało wzięte; wszystko powinny zostać skrupulatnie zapisane w odpowiednich księgach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę