Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik kolektury

Kod: 421203
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Kolektor zajmuje się obsługą klientów, grających w kolekturach gier liczbowych (np. TOTO LOTEK).

W imieniu firmy, którą reprezentuje przyjmuje w swojej kolekturze zakłady od graczy i drogą radiową przesyła je do tzw. centrum komputerowego, gdzie zostają zarejestrowane; klientowi natomiast wydaje poświadczenie wysłania zakładu, które jest dowodem jego udziału w grze.

Do zadań kolektora należy także wypłata wygranych oraz rozliczenie się z pracodawcą z przeprowadzonych operacji finansowych (codziennie sporządza raport z dokonanych operacji finansowych - z wyszczególnieniem wpłat, wypłat i sum, które pozostały w kolekturze - a raz na 8 dni przygotowuje raport okresowy).

Wszystkie wymienione tu zadania zobowiązują kolektora do wykonania wielu czynności. Najważniejsza z nich, to przyjęcie blankietów od klienta. Gracz typuje liczby, określa nazwę gry oraz ilość losowań (zakładów), w których chce wziąć udział. Na życzenie klienta kolektor może mu udostępnić komputer, by metodą losową wybrał za niego liczby, może także wprowadzić do terminala liczby podane przez klienta ustnie.

Bardzo ważną czynnością jest przygotowanie pieniędzy dla upoważnionego do ich przewożenia inkasenta (dla zapewnienia kolektorom większego bezpieczeństwa, i polepszenia warunków ich pracy, zwolniono ich z obowiązku osobistego dokonywania wpłat w bankach czy na pocztach).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę