Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Animator kultury

Kod: 343901
Inna nazwa zawodu: działacz, propagator kultury

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie tym mogą podjąć pracę osoby starsze pod warunkiem, że stan ich zdrowia jest dobry i mają pożądane przez pracodawców wykształcenie.

W niektórych publicznych placówkach kulturalno-oświatowych wręcz preferowane są osoby starsze, ze względu na charakter placówki i ludzi korzystających z usług tych placówek (dobrym przykładem jest np. klub seniora). Górna granica wieku dla tych osób nie powinna jednak przekraczać 55 roku życia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę