Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Animator kultury

Kod: 343901
Inna nazwa zawodu: działacz, propagator kultury

Wymagania psychologiczne

Praca animatora kultury jest pracą polegającą na współpracy z ludźmi, dlatego osoba pracująca w tym zawodzie powinna posiadać przede wszystkim umiejętność łatwego wchodzenia w różne relacje społeczne, nawiązywania kontaktów (organizowanie imprez, współpraca z artystami, zespołami artystycznymi).

Przydatna jest także umiejętność przekonywania i postępowania z ludźmi (pozyskiwanie sponsorów).

Ze względu na pracę z osobami starszymi, z dziećmi i z młodzieżą niezbędna jest cierpliwość, wyrozumiałość i odporność emocjonalna, szczególnie w sytuacjach konfliktowych.

Zaspokajanie kulturalnych potrzeb różnego typu środowisk wymaga rzutkości, dużej pomysłowości, twórczego myślenia i własnej inicjatywy w szukaniu ciekawych pomysłów i nowych rozwiązań (jak uaktywnić i pobudzić społeczność lokalną, jaką imprezę zorganizować, kogo zaprosić itp.)

Do prowadzenia zajęć rekreacyjnych potrzebna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, a w wypadku zabaw ruchowych z dziećmi - spostrzegawczość i szybki refleks.

Do wykonywania zawodu animatora kultury przydają się zainteresowania artystyczne (muzyka, plastyka), sportowe i językowe.v

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę