Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Animator kultury

Kod: 343901
Inna nazwa zawodu: działacz, propagator kultury

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie animatora kultury możliwości awansu są zróżnicowane, inne są w regionalnych ośrodkach kultury, inne w ognisku pracy pozaszkolnej.

W regionalnym ośrodku kultury możliwości awansu są bardzo duże. Oznacza to, że można przejść wszystkie szczeble kariery zawodowej łącznie z awansem na stanowisko dyrektora placówki kulturalnej (zaczynając od młodego instruktora, poprzez instruktora, starszego instruktora, głównego instruktora do stanowiska dyrektora)

Natomiast w ognisku pracy pozaszkolnej możliwości są bardzo ograniczone: możliwy jest tylko awans do stanowiska kierownika koordynującego pracę innych animatorów kultury.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę