Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Animator kultury

Kod: 343901
Inna nazwa zawodu: działacz, propagator kultury

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Pracę animatora kultury zaliczasię do prac lekkich.

Animator kultury w ogniskach pracy pozaszkolnej powinien odznaczać się ogólną sprawnością fizyczną (praca w ruchu) oraz sprawnym i silnym głosem (konieczność głośnego mówienia).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę