Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Animator kultury

Kod: 343901
Inna nazwa zawodu: działacz, propagator kultury

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Praca animatora kultury odbywa się głównie w budynkach (biuro, sale widowiskowe) lub w wypadku imprez plenerowych w otwartej przestrzeni (ulice, parki). W związku z tym, praca w zawodzie animatora kultury może wiązać się z pewną niedogodnością wynikającą ze zmiennych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, zimno czy upał. Także hałas bywa uciążliwym elementem środowiska pracy (koncerty, imprezy na wolnym powietrzu).

W zawodzie tym istnieje zwiększone ryzyko zapadania na choroby narządu głosu, w związku z pracą z dziećmi i młodzieżą (konieczność bardzo głośnego mówienia).

warunki społeczne

Praca animatora kultury jest pracą zespołową (przy organizowaniu imprez) i odbywa się w ciągłym kontakcie z ludźmi.

Kontakty społeczne są w tym zawodzie bardzo intensywne.

W placówkach oświatowych polegają one głównie na opiekowaniu się i uczeniu dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia. W regionalnych ośrodkach kultury natomiast na organizowaniu pracy sobie i innym oraz na współpracy z ludźmi kultury, sztuki oraz - przy pozyskiwaniu środków finansowych - ludźmi biznesu.

warunki organizacyjne

Wymiar czasu pracy animatora kultury jest zróżnicowany w zależności od potrzeb placówki i stanowiska, na jakim pracuje.

Animator kultury w regionalnych ośrodkach kultury pracuje przeciętnie od 6 do 9 godzin dziennie. Natomiast animator kultury w ognisku pracy pozaszkolnej pracuje przeciętnie od 3 do 6 godzin dziennie.

Praca ta odbywa się w dzień i w wypadku animatora kultury w regionalnym ośrodku kultury jest zmianowa (dwie zmiany)

Praca animatora kultury wiąże się niekiedy z potrzebą pracy w dni wolne od pracy (dużo imprez odbywa się w niedzielę, np. festyny).

Praca w regionalnych ośrodkach kultury wymaga wyjazdów do innych miejscowości (przy organizowaniu imprez, na szkolenia). Czasami animator kultury w zależności od potrzeb przebywa poza stałym miejscem pracy przez dłuższy czas.

W związku z tym, że głównym celem pracy animatora kultury jest rozwój i upowszechnianie kultury oraz wpływanie na upodobania innych ludzi - zawód ten łączy się z dużą odpowiedzialnością społeczno-moralną.

W wypadku animatora kultury pełniącego funkcję kierownika, dochodzi jeszcze odpowiedzialność za pracę innych ludzi i funkcjonowanie instytucji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę