Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Pilot samolotowy zawodowy / liniowy

Kod: 315308
Inna nazwa zawodu: instruktor lotniczy

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

 

Celem pracy pilota samolotowego – instruktora (instruktora lotniczego) jest przygotowanie kandydata na pilota do odbywania lotów na statkach powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Głównym zadaniem instruktora jest przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które podjęły się nauki pilotażu statków powietrznych oraz przygotowanie ich do sterowania statkiem powietrznym w taki sposób, aby na każdym etapie lotu (start, lot właściwy, lądowanie) zachowane zostały procedury lotnicze w celu bezpiecznego doprowadzenia samolotu do wyznaczonego miejsca.

Do podstawowych obowiązków instruktora należy przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia mają na celu przygotowanie kandydata na pilota do zdobycia określonej licencji i uprawnień. Przykładowe licencje, to: PPL – Private Pilot Licence – licencja turystyczna, CPL – Commercial Pilot Licence – licencja zawodowa, ATPL – Airline Transport Pilot Licence – licencja pilota liniowego. W zależności od licencji, którą zainteresowany chce zdobyć, instruktor w trakcie szkolenia teoretycznego może przeprowadzić wykłady z zakresu prawa lotniczego, nawigacji i komunikacji radiowej, meteorologii, współpracy w załodze wieloosobowej, budowy samolotu wielosilnikowego, ogólnej wiedzy o sprzęcie lotniczym, głównych zasadach pilotażu, łączności oraz osiągów i planowania lotu.

Jeśli chodzi o szkolenie praktyczne, to polega ono na kierowaniu przez instruktora lotami i nadzorowaniu z ziemi lotów wykonywanych przez uczniów. W trakcie szkolenia kandydaci na pilotów odbywają loty po kręgu i w strefach przylotniskowych, z instruktorem i samodzielnie, następnie instruktor uczy lotów na podstawie wskazań przyrządów (w zakrytej kabinie lub specjalnych okularach) oraz nawigacji (przeloty po wyznaczonych trasach z lądowaniem na innych lotniskach).

Ponadto zadaniem instruktora jest rozwinięcie w szkolonych osobach poczucia odpowiedzialności i zdyscyplinowania. Podczas lotów wymagane jest bowiem bezwzględne przestrzeganie prawa i przepisów lotniczych, a także koleżeństwo i umiejętność współbycia w zespołach. Ważne jest też zaufanie do kolegi, z którym niejednokrotnie będzie się wykonywało lot w zespole.

Pilot samolotowy – instruktor jest bardzo specyficznym zawodem, gdyż wymaga podejmowania szczególnie odpowiedzialnych decyzji, dużej odporności na stres, szybkiego reagowania na zagrożenia, umiejętności logicznego myślenia. Jednym z najważniejszych wymogów do wykonywania tego zawodu jest idealny stan zdrowia, ponieważ zadania wykonywane na przyrządach lotniczych odbywają się często w ciężkich warunkach atmosferycznych (ciśnienie, temperatura itp.).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę