Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta fotografik

Kod: 265101
Inna nazwa zawodu: fotografik - dokumentalista, fotograf

Wymagania psychologiczne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Artystę fotografika powinny charakteryzować przede wszystkim takie cechy jak: kreatywność, zmysł artystyczny, przyjazne nastawienie do świata, ciekawość i elastyczność w myśleniu. Ważna jest również umiejętność przewidywania zdarzeń i dostrzegania ciekawych ujęć. W fotografii reporterskiej, np. .podczas dokumentowania zdarzeń wojennych, ważne jest zachowanie tzw. „zimnej krwi”, czyli spokoju i opanowania pomimo grożącego niebezpieczeństwa. Fotograf powinien "myśleć fotograficznie" i wykorzystać wszystkie aspekty zastane w miejscu fotografowania, przewidując przydatność rozmaitych elementów, przedmiotów i oświetlenia.

Wykonując zawód fotografa trzeba być pracowitym i dociekliwym. Artysta fotografik musi być pasjonatem, podchodzić do pracy z emocją i fascynacją. To od jego wizji zależy to, co później oglądamy na wykonanym przez niego zdjęciu. Niezbędne są również, podobnie jak w innych zawodach artystycznych, wyobraźnia i wrażliwość plastyczna, spostrzegawczość, pamięć wzrokowa, a także, przynajmniej na etapie nauki - umiejętność rysowania i malowania. Ważne są również: umiejętność kadrowania obrazów i wyobraźnia przestrzenna. Opanowanie, spokój i panowanie nad własnymi emocjami są równie istotne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę