Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta fotografik

Kod: 265101
Inna nazwa zawodu: fotografik - dokumentalista, fotograf

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Zawód artysty fotografika jest wolnym zawodem, więc trudno jest mówić o możliwości awansowania w strukturze organizacyjnej. Na pewno zawód ten daje duże możliwości rozwoju, a coraz wyższy poziom kompetencji zdobywa się dzięki kolejnym doświadczeniom zawodowym. Jako formę awansowania można potraktować „zaistnienie” w fotografii i rozpoczęcie pracy na własny rachunek, poprzez stworzenie własnego studia czy też rozpoczęcie pracy na zlecenie dla innych agencji lub wydawnictw.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę