Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta fotografik

Kod: 265101
Inna nazwa zawodu: fotografik - dokumentalista, fotograf

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja 09.2009        

Warunki materialne

Praca artysty fotografika wykonywana jest w różnych miejscach. Podstawowym miejscem, gdzie można go spotkać, jest studio fotograficzne, gdzie wykonuje większość prac związanych z obróbką zgromadzonego materiału, ale również z robieniem zdjęć, które mogą być wykonywane w studio. Inne miejsca zależą tylko i wyłącznie od samego fotografika, a raczej od tematu, jaki wybrał, a który musi być wykonany w określonym otoczeniu. Zdarza się, że jego praca jest niebezpieczna, gdyż robi zdjęcia w bardzo trudnych warunkach. W skrajnych przypadkach, jako korespondent może pracować z narażeniem życia. W warunkach standardowych narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne, oświetlenie, działanie substancji chemicznych.

Warunki społeczne

Artysta fotografik najczęściej pracuje sam, ale zdarzają się przypadki pracy zespołowej, a ściślej mówiąc, duetów fotograficznych. W zawodzie tym konieczne są kontakty z ludźmi, zarówno tymi fotografowanymi jak i tymi, którzy później będą te fotografie oglądać.

Warunki organizacyjne

Artysta fotografik sam organizuje sobie pracę. To on decyduje o kolejności wykonywania poszczególnych czynności. Najczęściej sam też musi zadbać o sprzedaż swoich zdjęć, chyba że pracuje dla agencji. Trudno określić godziny jego pracy. Nawet prowadząc swoje studio, powinien być przygotowany na pracę w nienormowanych godzinach. Również fotografik dokumentujący konkretne wydarzenia, może tylko w niewielkim stopniu kształtować terminarz swojej pracy. Nadrzędny jest czas i miejsce wydarzenia. W przypadku zdjęć wykonywanych w plenerze dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na planowanie pracy, jest pogoda. Praca fotografa nie podlega nadzorowi. Dla klienta ważny jest efekt i terminowość wykonania zlecenia, a nie sposób jego pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę