Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta fotografik

Kod: 265101
Inna nazwa zawodu: fotografik - dokumentalista, fotograf

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Fotografem może zostać każdy niezależnie od wykształcenia. Wystarczy posiadanie odpowiednich umiejętności. Mimo to, wskazane jest wykształcenie w kierunku fotografii albo ukończenie specjalistycznych kursów. Można także podjąć studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii lub czysto fotograficzne. Podobnie jak w przypadku innych studiów artystycznych, fotografia wymaga przedstawienia artystycznego dorobku, dlatego egzamin jest głównie prezentacją własnych prac. Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii trwają 5 lat, natomiast studia fotograficzne z reguły trzy i pół roku i są studiami licencjackimi, zwykle zaocznymi.

W Polsce szkół kształcących przyszłych fotografów jest sporo. Naukę rzemiosła fotograficznego można rozpocząć w liceum profilowanym lub technikum. Specjalizację wybiera się na akademii, zajęcia prowadzone są m.in.: z fotografii reklamowej, prasowej, artystycznej, techniki cyfrowej oraz projektowania graficznego. Edukacja fotograficzna oprócz zajęć typowo praktycznych, obejmuje także naukę teorii.

Wykaz niektórych szkół kształcących artystów fotografików:

Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej Plac Wolności 2; 43-300 Bielsko Biała tel. (033) 8221083, +48 668165215 kierunki: Studium dwuletnie - Fotografia artystyczna i użytkowa www.bssu.edu.pl

Studium Fotografii Artystycznej - Gdańska Galeria Fotografii ul. Grobla I 3/5; 80-834 Gdańsk tel. (058) 301 71 47; fax.(058) 301 11 25 studium.infinity.net.pl galeria: artfoto.infinity.net.pl

Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni - Policealna Szkoła Plastyczna ul. Orłowska 39; 81-522 Gdynia  tel./fax. (058) 624-82-13; (058) 624 - 82 - 62  Szkoła zapewnia wykształcenie zawodowe plastyczne w specjalizacji fotografia artystyczna www.zsplast.gdynia.pl

Śląska Akademia Fotografii ul. Harcerzy Września 1939 nr 2; 40-659 Katowice (032) 206 46 81; gsm: 601898983 specjalizacja: fotografia artystyczna www.saf.edu.pl

Krakowskie Szkoły Artystyczne - Szkoła Kreatywnej Fotografii ul. Limanowskiego 5, Kraków tel. (012) 656 17 26 tel. fax: (012) 266 21 11 szkoła kształci w zawodzie: artysta fotografik www.ksa.edu.pl

FORMA Szkoła Artystyczna ul. Kapucyńska 3/1; 31-113 Kraków specjalizacja: fotografia reklamowa tel. (012) 430 05 20 szkola@forma.edu.pl www.forma.edu.pl 

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania ul. Targowa 65; 90-340 Łódź  tel. 042 678-26-71, 042 678-05-50 kierunek: Wydział realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii  specjalizacje: fotografia dokumentalna i reportażowa, fotografia reklamowa, fotografia artystyczna  www.wssip.edu.pl 

Policealne Studium Plastyczne Towarzystwa Nowoczesnej Edukacji ul. Kościuszki 41/47; 87-100 Toruń tel. (056) 655 72 62 Absolwenci uzyskują dyplom i tytuł zawodowy plastyk w specjalności: fotografia artystyczna www.studium-tne.edu.pl

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej WYŻSZYE STUDIUM FOTOGRAFII I TECHNIKI OBRAZOWANIA ul. Mokotowska 9; 00-640 Warszawa tel. (0-22) 825 29 40; (0-prefix-22) 828 47 05 http://free.art.pl/fotoklubrp/szkolenia.htm; fotografia.org.pl; fotografia.org.pl/ssf.html

Europejska Akademia Fotografii atelier: ul. Mokotowska 4/6; 00-641 Warszawa tel. (022) 825 17 82; tel. kom: 500 167 312, 603 312 894  Studia 2-letnie, nauka kończy się uzyskaniem dyplomu w 3 specjalnościach: artysta fotografik, fotograf reklamowy, fotograf mody. www.eaf.com.pl  e-mail: eaf@eaf.com.pl

Studium Fotografii ZPAF Plac Zamkowy 8; 00-277 Warszawa tel.(0-22) 635 86 97 fax.(0-prefix-22) 831 03 86 www.zpaf.pl  e-mail: studium@zpaf.pl

Artystyczna Policealna Szkoła Zawodowa - Studio Sztuki ul. Gen. Zajączka 7; 01-518 Warszawa tel. (0-22) 839 68 65; tel./fax. (0-22) 869 90 16 tytuł: plastyk o specjalności fotografia artystyczna www.studiosztuki.pl

Autorskie Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii Artystycznej "Abrys" ul. Robotnicza 36; 53-226 Wrocław tel.(071) 359 14 44; tel. 602 74 16 49 zawód: plastyk, specjalność: fotografia artystyczna www.abrys.art.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę