Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Farmaceuta

Kod: 228101
Inna nazwa zawodu: magister farmacji, aptekarz

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Farmaceuta to specjalista odpowiedzialny za prawidłowe sporządzanie, analizowanie, klasyfikowanie, przechowywanie i wydawanie leków. Farmaceuta powinien znać nie tylko leki, ich skład, synonimy, ale przede wszystkim działanie i zagrożenia związane z ich stosowaniem oraz biegle posługiwać się tą wiedzą. Farmaceuci najczęściej znajdują zatrudnienie w aptece, w laboratorium, w hurtowni leków lub w firmie farmaceutycznej. Zadania zawodowe farmaceuty są różne w zależności od specjalizacji i miejsca pracy.

Farmaceuta – aptekarz, zajmuje się prawidłowym sporządzaniem leków recepturowych, przechowywaniem, identyfikacją oraz sprzedażą produktów leczniczych wydawanych na podstawie recept lub bez recepty, a także wyrobów medycznych. Pracując w aptece otwartej, farmaceuta – aptekarz informuje o lekach i doradza pacjentom preparaty dostępne w sprzedaży. Jest odpowiedzialny również za wydawanie środków odurzających i psychotropowych oraz za prowadzenie ewidencji tych środków. Pracując w aptece przyszpitalnej, dodatkowo musi współpracować z innymi komórkami szpitala. Jest także odpowiedzialny za okresowe kontrole apteczek oddziałowych w zakresie prawidłowego przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, stanu zapasów oraz dat ważności. Farmaceuta - aptekarz jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z etyką zawodową i prawem farmaceutycznym (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz.533) oraz nadzoruje pracę technika farmaceutycznego.

Farmaceuta kliniczny zatrudniony w laboratorium szpitalnym, przeprowadza analizy materiału biologicznego pochodzącego od pacjenta, tj. moczu, kału, krwi, posługując się aparaturą diagnostyczno-medyczną i sprzętem laboratoryjnym. Farmaceuta kliniczny jest członkiem zespołu prowadzącego leczenie farmakologiczne, a jego zadaniem jest udzielanie lekarzowi wskazówek na temat wzajemnej interakcji leków i kierowanie w ten sposób terapią.

Farmaceuta technolog czuwa nad procesem produkcji w wytwórni leków. Jest odpowiedzialny za dobór odpowiedniej aparatury tak, aby zapewnić jak najlepszą wydajność produkcji. Nadzoruje on proces wytwarzania leku oraz opracowuje nowe technologie.

Natomiast farmaceuta – pracownik naukowy zajmuje się ustalaniem receptur nowych leków, które są wytwarzane i analizowane w laboratorium. Jako naukowiec pracujący nad rozwojem i badaniami nad lekami może być zatrudniony na uczelniach bądź w firmach farmaceutycznych. Farmaceuta jest odpowiedzialny za badania laboratoryjne składu i właściwości leków oraz za kontrolę ich jakości. Za pomocą specjalistycznej aparatury dokonuje pomiarów własności chemicznych leku. Zanim określony lek zostanie wprowadzony na rynek, farmaceuta – naukowiec we współpracy z lekarzami wykonuje badania toksykologiczne, analizuje skuteczność i skutki uboczne leku. Badania te często wykonywane są na zwierzętach. Opisane badania są konieczne w celu podjęcia decyzji o produkcji leku, jego rejestracji i dopuszczenia do sprzedaży.

Za sprzedaż i utrzymywanie stworzonej sieci dystrybucji odpowiedzialny jest farmaceuta na stanowisku przedstawiciela medycznego. Przedstawiciel medyczny wykonuje zawód handlowca, gdyż jego praca polega na rozmowach i wizytach, których celem jest informacja o produktach leczniczych i ich zaletach. W przypadku wizyt w punktach dystrybucji (np. hurtownie farmaceutyczne, apteki) poza informacją dochodzi również funkcja negocjacji cenowych i akcji marketingowych. Przedstawiciel medyczny bierze również udział w zjazdach, sympozjach, wystawach i targach branżowych.

Farmaceuta w swojej pracy wykorzystuje komputer oraz różne narzędzia do badania właściwości chemicznych leków i wytwarzania ich, m.in.: wagi, destylatory, mikroskopy, etc.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę