Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Położna

Kod: 223101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

 

Zadaniem położnej jest opieka nad kobietą w ciąży, przygotowywanie do porodu, odbieranie porodu oraz opieka nad położnicą i noworodkiem. Położna pełni rolę opiekuńczą (pielęgnowanie i dbanie o pacjenta) oraz informacyjną (udzielanie informacji i porad). Zawód ten zaliczany jest do służby zdrowia. Położna w praktyce zawodowej może podjąć pracę w zakładach lecznictwa zamkniętego (oddział położniczy i ginekologiczny), w lecznictwie otwartym (przychodnia w poradni K) oraz w środowisku (bezpośredni kontakt z pacjentką w domu). Położna może zakładać i prowadzić prywatne indywidualne lub grupowe praktyki położnicze.

Położna w specjalistycznej poradni ginekologiczno – położniczej realizuje kompleksową opiekę w zakresie planowania rodziny, ciąży, porodu i połogu, opiekę w schorzeniach ginekologicznych, opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia. Praca jej polega przede wszystkim na przygotowaniu pacjentki do badania ginekologicznego, wyjaśnieniu pacjentce przebiegu porodu, rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych.

Położna może wykonywać swój zawód w środowisku, tj. w miejscu zamieszkiwania podopiecznych. Położna środowiskowa sprawuje opiekę nad kobietami po porodzie i w trakcie połogu, a także w schorzeniach ginekologicznych. Najczęściej kojarzona jest z tzw. wizytami patronażowymi, czyli pierwszą po porodzie wizytą w domu u położnicy i noworodka. Obowiązkiem położnej środowiskowej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Zadaniem położnej jest monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka, obserwacja i ocena psychoruchowa noworodka, a także relacji pomiędzy członkami rodziny. Położna prowadzi poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka. Informuje o podstawowych szczepieniach ochronnych. Kobiecie w połogu udziela informacji w zakresie higieny i odżywiania. Położna środowiskowa wykonuje iniekcje, zdejmuje szwy, zmienia opatrunki. Położna ściśle współpracuje z lekarzem pediatrą. Współpraca ta polega na tym, że po wizycie patronackiej zgłasza noworodka do lekarza pediatry. Jeżeli sytuacja tego wymaga współpracuje z pracownikiem socjalnym. Położna środowiskowa przemieszcza się do swoich podopiecznych wykorzystując środki masowego transportu (np. komunikacja miejska).

Położna na oddziale ginekologicznym sprawuje opiekę nad pacjentkami chorującymi na schorzenia ginekologiczne oraz zagrożone patologią ciąży. Na oddziale położna zajmuje się monitorowaniem ciąży, przygotowaniem pacjentek do zabiegów ginekologicznych oraz diagnostycznych.  Wykonuje takie czynności, jak pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych. Wykonuje iniekcje (zastrzyki), podłącza wlewy, mierzy ciśnienie, przygotowuje narzędzia do zabiegów ginekologicznych, asystuje lekarzowi.

Praca położnej na oddziale położniczym polega na całodobowej opiece nad położnicą i noworodkiem. Zajmuje się prowadzeniem i monitorowaniem ciąży oraz odbieraniem porodu fizjologicznego. Wykonuje takie czynności, jak: pomiar parametrów życia, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych. Współpracuje z lekarzem ginekologiem (położnikiem). Położna oddziałowa dodatkowo prowadzi dokumentację dotyczącą pacjentek. Sprawowanie przez położną opieki nad noworodkiem i wcześniakiem ma na celu ochronę życia i zdrowia dziecka. Polega na kąpieli, przewijaniu, ważeniu, wykonywaniu szczepień ochronnych i podłączaniu kroplówek.

Położna w swojej pracy wykorzystuje przyrządy kontrolno – pomiarowe oraz różne narzędzia medyczne. Do najczęściej używanych możemy wymienić detektor, który służy do rutynowych badań akcji serca płodu. W codziennej pracy położna wykorzystuje ultrasonograf (USG). Jest to aparat wysyłający fale ultradźwiękowe, umożliwiający obejrzenie wnętrza wielu narządów naszego ciała. Za jego pomocą możliwe jest nie tylko potwierdzenie istnienia ciąży, ale również wykrycie wszelkich nieprawidłowości dotyczących rozwoju płodu, zagrożeń, powikłań przebiegu ciąży. Równie ważnym sprzętem wspomagającym pracę położnej jest kardiotokograf (KTG). Za pomocą niego monitorowana jest czynność serca płodu, z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy. Niezbędnymi narzędziami, które położna wykorzystuje, jest m. in. zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zestaw do wykonywania iniekcji, zestaw do wykonania opatrunków oraz zestaw narzędzi chirurgicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę