Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Lekarz

Kod: 221101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Podstawowym celem pracy lekarza jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, z także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. W zawodzie lekarza istnieje kilkanaście różnych specjalności – w podstawowych dziedzinach medycyny oraz w szczegółowych dziedzinach medycyny. Inaczej można podzielić je na zabiegowe (chirurg, anestezjolog) i nie zabiegowe (urolog, pediatra, dermatolog, internista). W szczegółowych dziedzinach medycyny są to np.: kardiolog, endokrynolog, diabetolog, gastrolog. W zależności od specjalizacji czynności wykonywane przez lekarza mogą się różnić. Lekarz w początkowej fazie kontaktu z pacjentem przeprowadza z nim wywiad. Poprzez komunikację werbalną uzyskuje informacje o dolegliwościach, a następnie bada chorego dotykając go, osłuchując słuchawkami, oglądając, uciskając określone miejsca, mierząc temperaturę, ciśnienie. W uzasadnionych przypadkach lekarz może skierować chorego na dodatkowe badania, pozwalające na postawienie trafnej diagnozy, np.: analizy krwi, moczu, posiewy, wymazy, usg, zdjęcia rentgenowskie. Czasami są również konieczne badania specjalistyczne wymagające nowoczesnej aparatury, np. rezonans magnetyczny, badania EEG, tomografia komputerowa. Podczas badania lekarz również w niektórych przypadkach korzysta z różnych narzędzi i urządzeń, np. młotek neurologiczny, pęseta, wziernik, spirometr, fotel ginekologiczny, tonometr (oznaczając ciśnienie tętnicze). W specjalizacjach zabiegowych lekarze dodatkowo korzystają z innych urządzeń i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania operacji i zabiegów, np. skalpel, pęseta, młotek chirurgiczny, dłuto, wiertło, ssaki, nici chirurgiczne. Dla lekarza np. o specjalizacji ortopeda-traumatolog istotne znaczenie ma również korzystanie z narzędzi pozwalających na unieruchomienie uszkodzonej czy złamanej kończyny, np. druty, szyny, bądź w ostateczności założenie gipsu. W niektórych specjalnościach szczególne znaczenie ma diagnozowanie chorób,np. w radiologii na podstawie wyników usg, zdjęć, czy w patomorfologii przez ocenę wycinków narządów pod mikroskopem. Obok leczenia bardzo istotne znaczenie odgrywa profilaktyka chorób, np. medycyna pracy, lekarz rodzinny, pediatra, dermatolog, wenerolog, medycyna morska. Generalnie praca lekarza należy do prac lekkich z wyłączeniem określonych specjalizacji zabiegowych, jak np. chirurg, ortopeda, które określa się mianem średnio ciężkich. Lekarze medycyny mogą podejmować zatrudnienie zarówno w dużych szpitalach jak i mniejszych zakładach opieki zdrowotnej. Zdecydowanie spokojniejsza praca ma miejsce w przychodni, gdzie na ogół obowiązują stale godziny pracy. Inaczej jest w szpitalu, gdzie lekarz ma obowiązek wypełnienia określonej liczby dyżurów dzienno-nocnych, sprawując stały nadzór nad chorymi. Lekarz cały czas podczas swej pracy ma kontakt z ludźmi, decydując o leczeniu, podawaniu leków, stosowaniu diety, prowadzeniu określonego trybu życia, ćwiczeniach rehabilitacyjnych, wizytach kontrolnych. Wypisuje recepty, prowadzi dokumentację medyczną. Niektórzy lekarze wykonują prace naukowo-dydaktyczną: przygotowują i wygłaszają wykłady, publikują artykuły w czasopismach, szkolą studentów i lekarzy przygotowujących się do specjalizacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę