Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Kod: 814101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie operatora maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych mogą podjąć pracę osoby starsze, pod warunkiem jednak, że mają doświadczenie w tego typu pracy oraz pozwala im na to ogólna sprawność fizyczna. Górna granica wieku tych osób nie powinna przekraczać 50 lat.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę