Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Aktualności

Ruszył pierwszy nabór w ramach RPO WM

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Nabór skierowany jest do powiatowych urzędów pracy z terenu województwa małopolskiego i trwa od 23 do 26.06.2015 r. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 17.07.2015 r. Dofinansowanie przyznane będzie na projekty z zakresu wdrożenia instrumentów i usług rynku pracy wynikających z...

Pierwszy konkurs PO WER w Małopolsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs dla instytucji rynku pracy. Do podziału są pieniądze z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem konkursu jest wsparcie zawodowe i edukacyjne osób młodych bez pracy. Konkurs skierowany jest do instytucji rynku pracy - agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, ochotniczych hufców pracy, publicznych służb...

Pracodawca – Rynek – Pracownik

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wynikami badania małopolskich pracodawców. Z badania wynika, że w procesie rekrutacji małopolscy pracodawcy brali pod uwagę przede wszystkim doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie . Jedna trzecia z nich oczekiwała, że kandydaci do pracy będą posiadali pełne przygotowanie do jej wykonywania. Pozostałe dwie...

PO WER w Małopolsce

Zapraszamy na stronę www.power.wup-krakow.pl. Znajdują się tam informacje o naborach oraz wytyczne dla instytucji zamierzających realizować projekty. Serwis adresowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ale również do tych, którzy chcieliby wziąć udział w inicjatywach dedykowanych...

Spotkanie koordynacyjne dla doradców klienta z powiatowych urzędów pracy województwa małopolskiego

W dniu 15 czerwca odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie spotkanie koordynacyjne dla doradców klienta z powiatowych urzędów pracy. Organizatorem spotkania było Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie.   W programie spotkania znalazło swoje miejsce wiele interesujących tematów; szczególnym walorem spotkania była gościnna prezentacja pani ...

O uczeniu się przez całe życie

  W dniach 8-10 czerwca już po raz trzeci spotkali się partnerzy projektu „The Lifelong Learning HUB". Gospodarzem wydarzenia był WUP Kraków. Celem projektu „The Lifelong Learning HUB" jest wspieranie wspólnego zrozumienia tematyki uczenia się przez całe życie w całej Europie. Inicjatywa skupia dziesięciu partnerów z ośmiu krajów europejskich,...

Małopolska świętuje

10 czerwca obchodzimy Święto Małopolski. Ustanowiona data nie jest przypadkowa. 10 czerwca 1979 r. odbyła się pamiętna msza papieska  na krakowskich Błoniach. 10 czerwca świętujemy również rocznicę wolnej Polski (1989) oraz wyborów samorządowych (1999). Co roku w ramach małopolskich  obchodów odbywają się wystawy, prelekcje oraz uroczyste gale połączone z wręczeniem...

Eksperci o kompetencjach

8 czerwca z okazji Małopolskiego Dnia Uczenia się odbyło się międzynarodowe wydarzenie eksperckie poświęcone kompetencjom na start. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym. W debacie głos zabrali pracodawcy, przedstawiciele biznesu, administracji, organizacji, które w swojej codziennej...

Kompetencje na start

O kompetencjach, które są potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy porozmawiają eksperci 8 czerwca w Krakowie. W ramach obchodów Małopolskiego Dnia Uczenia się odbędzie się międzynarodowa debata ekspercka pn. "Kompetencje na start", nad którą patronat objął Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Krakowski Park Technologiczny. W debacie głos zabiorą pracodawcy, przedstawiciele biznesu, administracji, organizacji,...

„Express…” w Sejmie

Omówienie realizacji projektu „Express do zatrudnienia" oraz dyskusja na temat zlecania działań aktywizacyjnych w kontekście testowanego w Małopolsce modelu były tematami spotkania, które odbyło się 28 maja br. w Warszawie. Na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy oraz Pani Poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej do budynku Sejmu przybyli...

Wyświetlanie 761 - 770 z 956 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę