Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Aktualności

Festiwal Innowacji w WUP Kraków

Ponad 100 wydarzeń w całej Małopolsce promujących innowacyjność w różn ych obszarach. Zapraszamy do udziału!   Małopolski Festiwal Innowacji to cykl wydarzeń, które pozwalają oswoić się z najnowszymi technologiami w regionie i zgłębić informacje na ich temat. Tegoroczny Festiwal odbywa się w dniach 25 - 31 maja. Koordynatorem i głównym organizatorem wydarzenia...

Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006-2011

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z najnowszą publikacją przygotowaną przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. W Małopolsce dojazdy koncentrują się głównie na Krakowi e oraz jego obszarze metro politarnym (m.in. Zabierzów, Skawina, Wieliczka, Niepołomice), a także zachodnich powiatach re gionu : olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim i...

Pierwsze umowy w ramach PO WER

W Małopolsce zostały podpisane pierwsze umowy z pieniędzy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dzięki którym pomoc w znalezieniu pracy otrzymają młodzi mieszkańcy regionu. Ich wartość to ponad 100 mln zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zawrze na tę kwotę umowy z 21. powiatowymi urzędami pracy. Pomoc będzie kierowana do osób niepracujących, nieuczących się i niekorzystających ze szkoleń, w wieku od 18 do 29 lat, które są zarejestrowane w PUP. Na wsparcie może liczyć ponad 11 tysięcy młodych Małopolan, w...

Małopolska otwarta na wiedze 2015

13 maja 2015 r. w Krakowie spotkali się przedstawiciele urzędów pracy, firm szkoleniowych i przedsiębiorstw z całego województwa by rozmawiać o zmianach wprowa dzanych w obszarze uczenia się osób dorosłych. Gościom zgromadzonym na konferencji „Małopolska otwarta na wiedzę" w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zaprezentowane zostały najnowsze wyniki dotyczące...

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2015

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2015.   Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań...

Weź udział w organizacji Małopolskiego Dnia Uczenia się 2015!

Zapraszamy szkoły, ośrodki kultury, instytucje doradztwa edukacyjno–zawodowego, firmy szkoleniowe, samorządy lokalne oraz wszystkie podmioty działające na rzecz edukacji i rynku pracy do włączenia się w organizację V Małopolskiego Dnia Uczenia się, który odbędzie się 7 i 8 czerwca pod hasłem "Kompetencje na start". Wszyscy wiemy, że:     ciągłe zdobywanie...

VIII Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę

Już 13 maja zapraszamy na kolejną odsłonę Konferencji Małopolska otwarta na wiedzę. W tym roku pod hasłem "Od wyzwań do rozwiązań" będziemy mówić o zadaniach stojących przed regionem chcącym budować przewagę konkurencyjną w oparciu o potencjał swoich mieszkańców. Początek wydarzenia – godz. 10.00, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Zarząd WM przyjął plan działania na rzecz zatrudnienia 2015

Do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia zostały wpisane 63 zadania zgłoszone przez małopolskie instytucje. Na ich realizację Województwo Małopolskie planuje przeznaczyć w roku 2015 prawie 491 mln zł.

Skorzystaj z Programu Gwarancje dla Młodzieży

Pod adresem gdm.praca.gov.pl można znaleźć szereg informacji nt. oferty dla młodych i inicjatyw realizowanych i finansowanych z różnych programów.

Krakowskie Forum Ekspertów rynku pracy edukacji i szkoleń

Wypracowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej dotyczących dalszego wdrażania Strategii Europa 2020 w obszarze uczenia się dorosłych w Polsce – taki cel przyświecał obradom Forum Ekspertów rynku pracy, edukacji i szkoleń, które odbyły się w Krakowie 13 kwietnia.

Wyświetlanie 771 - 780 z 956 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę