Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Aktualności

Bezrobotni z Małopolski pracują w 45 obiektach turystycznych

Podczas wakacji warto odwiedzić miejsca na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obiekatami na szlaku opiekują się osoby długotrwale bezrobotne. Są to uczestnicy projektu „KONSERWATOR Bis - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia", realizowanego w Małopolsce od 2010 roku. Turyści podróżujący po naszym regionie mogą spotkać uczestników projektu w barokowych...

500 mln wsparcia dla poszkodowanych embargiem

Ponad tysiąc złotych miesięcznie dopłaty do wynagrodzenia pracownika mogą uzyskać przedsiębiorcy, którym spadły obroty po nałożeniu embarga na polskie produkty i usługi na terenie innych krajów. Na ten cel przeznaczono w latach 2015-2016 do 500 mln zł ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorcy z Małopolski mogą składać wnioski o pomoc finansową do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Barometr zawodów będzie badaniem ogólnopolskim

W tym roku po raz pierwszy badanie "Barometr zawodów" zostanie przeprowadzone w całej Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wybrało Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na koordynatora krajowego badania.   W dniach 6-7 lipca, w Krakowie odbyło się szkolenie przygotowujące przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy do dokonania analizy we...

Festiwal Funduszy Europejskich w Oświęcimiu

12 lipca zapraszamy do Oświęcimia. Na tamtejszym rynku odbędzie się kolejna z cyklu letnich imprez "Małopolska myśli o Tobie". Nadchodzi najbardziej atrakcyjna niedziela lata w Oświęcimiu! 12 lipca zaprojektujesz swój własny t-shirt z aplikacjami ze specjalnymi efektami farb, wydrukujesz model przestrzenny w nowoczesnej technologii 3D, a także weźmiesz udział...

VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

1 lipca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Było to pierwsze posiedzenie, w którym uczestniczył nowopowołany Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pan Jacek Pająk. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  - dr. hab. Stanisław Sorys wyraził nadzieję na owocną współpracę pod nowym kierownictwem i efektywne działania Rady na rzecz...

Zawodowy start małopolskich absolwentów

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z wynikami badania absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce. Badanie potwierdza, iż w 2014 roku poprawiła się sytuacja małopolskich absolwentów: zmniejszył się odsetek osób, które nie pracowały i nie uczyły się (tzw. NEETs-ów), zmniejszył się także odsetek tych, którzy przez cały rok od ukończenia szkoły nie znaleźli dla...

Spotkanie dla projektodawców POWER

30 czerwca 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 18 czerwca 2015 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji w ramach Partnerstwa na rzecz...

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników 45 +

Wojewódzki Urząd Pracy serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne na temat Krajowego Funduszu Społecznego. Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. O dofinansowanie kursów, szkoleń, studiów...

Zmiany w Planie Działania dla Priorytetu VII PO KL

Informujemy, że w dniu 25 czerwca br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, zatwierdziło zmiany w Planie Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL. Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną Informacją o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014 -2015 w Województwie Małopolskim . Zmiana dotyczyła wydłużenia okresu realizacji projektu systemowego pn. Małopolskie Obserwatorium...

Seminarium dot. form pomocy i wsparcia na rynku pracy

29 czerwca w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie odbyło się seminarium „Formy pomocy i wsparcia na rynku pracy – gdzie szukać, jak skorzystać?". Adresatem przedsięwzięcia byli przedstawiciele instytucji partnerskich współpracujących z tarnowskim Centrum. Tematyka seminarium koncentrowała się wokół wsparcia oferowanego osobom bezrobotnym do...

Wyświetlanie 751 - 760 z 956 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę