Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Gwarancje dla młodzieży

Szkolenia i staże czekają na Was!

Nie masz jeszcze 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego Instytucją Pośredniczącą w regionie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Zyskaj szansę na pracę i rozwój zawodowy!

Masz 18-29 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy? Weź udział w projekcie!

Chcesz zrealizować projekt pomagający osobom młodym na rynku pracy? Przyjdź na spotkanie!

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym ogłoszonemu konkursowi na projekty wspierające osoby młode na rynku pracy.

Nabór wniosków na projekty wspierające osoby młode na rynku pracy

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty dotyczące aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo, imigrantów i reemigrantów.

Realizujesz projekt z funduszy unijnych? Otrzymaj grant!

Od września 2018 r. rozpoczęto realizację 2 projektów umożliwiających beneficjentom PO WER i RPO WM rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę